Eerdere retraites

Thema's in voorafgaande jaren:

Moederretraite 2022:
“Mijn hart prijst hoog de Heer.” (1 Sam. 2, 1 en Luc. 1, 46).

Bezinningsdag 2021:
"Laat de hoop u blij maken, houdt stand in de moeilijkheden en volhardt in het gebed." (Rom. 12,12)

Moederretraite 2020:
Ter plaatse aangekomen sprak Hij tot hen: "Bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat." (Luc. 22:40)

Moederretraite 2019:
"Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken." (Mat. 11:28)

Moederretraite 2018:
"Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht,
 want los van Mij kunt gij niets." (Joh. 15,5)

Moederretraite 2017:
"Vol dankbaarheid wierp hij zich voor Jezus’ voeten neer.
En Jezus sprak tot hem: ‘Sta op en ga heen: uw geloof heeft u gered" (Luc. 17, 11-19)

Moederretraite 2016:
"Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is" (Luc. 6,36)

Moederretraite 2015:
"Het gaat er niet om hoeveel we doen, maar met hoeveel liefde we iets doen." (Moeder Teresa)

Moederretraite 2014:
"Moge de God van de hoop u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven, zodat gij overvloeit van hoop, door de kracht van de Heilige Geest." (Rom. 15,13)

Moederretraite 2013:
Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang; hij begon te zinken en schreeuwde: "Heer, red mij!" Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl Hij tot hem zei: "Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?"     (Matteüs 14, 30-31)

Moederretraite 2012:
"Doet maar wat Hij u zeggen zal." (Joh. 2,5)

Moederretraite 2011:
Jezus antwoordde: 'Het voornaamste is: "Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht". Het op een na belangrijkste is dit: "Heb uw naaste lief als uzelf." Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.' (Marc. 12, 29-31)

Moederretraite 2010:
Een andere gelijkenis hield Hij hun voor: 'Het Rijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaaide. Weliswaar is dit het allerkleinste zaadje, maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de andere tuingewassen; het wordt een boom, zodat de vogels uit de lucht in zijn takken komen nestelen.'
 (Mat. 13,31-32)

Moederretraite 2009:
"Maakt u dus geen zorgen over de vraag: wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of wat zullen we aantrekken? Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden. Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed." (Mat. 6, 31-34)

Moederretraite 2008:
De Heer gaf haar ten antwoord: 'Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen, en het zal haar niet ontnomen worden.' (Luc. 10, 41-42)


Klik hier voor de moederretraites in 2023